Partners & Samenwerking

ROSA Energy Services is partner van de EnergyBattle, een stichting welke sportclubs en scholen helpt met bewust omgaan van energieverbruik en zorgdragen voor besparing in kosten: https://www.energybattle.nu/huidige-battles/sportbattle-baarn

ROSA Energy Services richt zich in de basis op de inkopen van uw energie en de gehele contract-en factuurcontrole hierover. Dan heeft u hier in ieder geval geen zorgen meer over en dit levert u behoorlijke financiële besparingen op.

Maar bent u ook op de hoogte dat er wetten en regelgevingen aankomen met stevige verplichtingen? Is uw onderneming hier op ingericht?

Samen met een aantal business partners helpt ROSA Energy Services u uiteraard graag met het realiseren van de doelstellingen uit het getekende Energieakkoord. De aard en omvang van de regelgeving verschilt per bedrijf en zullen dit van tevoren samen met u bespreken.

Voorbeelden van nieuwe regelgeving zijn:

  • DeWet Milieubeheer, Activiteitenbesluit artikel 2.15 of de eisen uit de Omgevingsvergunning, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
  • Deze wet houdt in dat ondernemingen met een verbruik van meer dan 50.000 kWh (stroom) en 25.000 m³ (gas) verplicht kunnen worden om maatregelen te nemen qua duurzame oplossingen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder. Uiteraard brengt ROSA Energy Services graag voor u de mogelijkheden in kaart. U bespaart (nog) meer energie en benut bovendien uiteindelijk het economische voordeel!
  • European Energy-Efficiency Directive (EED)
  • Deze wet is in juli 2015 ingevoerd en houdt in dat grote ondernemingen de verplichting hebben om  eens in de vier jaar een complete energie –audit moeten laten uitvoeren. Middels deze audit wordt het gebruikersprofiel en energiekosten in kaart gebracht. Deze aanpak is bedoeld om alle kosten inzichtelijk te krijgen, meetbaar te maken en vervolgens te kijken naar kosteneffectieve maatregelen met betrekking tot energiebesparing. ROSA Energy Services ondersteunt u hierbij graag.

En bovendien kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht met uw vragen omtrent gangbare duurzame oplossingen om u energieverbruik terug te dringen, zoals:

  • De aanschaf van zonnepanelen
  • De vervanging door LED-verlichting
  • Overige energiebesparende apparatuur
  • Aardwarmte projecten

De investering, aanschaf en installatie van apparatuur is uiteraard één facet wat goed ingeregeld dient te worden. Maar uiteindelijk wilt u natuurlijk wel dat alle besparingsinvesteringen goed inzichtelijk zijn en er gelden terugvloeien naar uw onderneming! En daarom is een juiste factuur- en contractcontrole weer van evident belang om deze energiezaken goed te monitoren.

Besparen
Ontzorgen
Beheersen

Direct een afspraak maken?

Vragen over uw energie gebruik of kosten? Wij willen u graag verder helpen.